• verhelderen
  verenigen
  ruimte voor vernieuwing
 • verhelderen
  verenigen
  ruimte voor vernieuwing
 • verhelderen
  verenigen
  ruimte voor vernieuwing
 • verhelderen
  verenigen
  ruimte voor vernieuwing
 • verhelderen
  verenigen
  ruimte voor vernieuwing
 • verhelderen
  verenigen
  ruimte voor vernieuwing
 • verhelderen
  verenigen
  ruimte voor vernieuwing
 • verhelderen
  verenigen
  ruimte voor vernieuwing
 • verhelderen
  verenigen
  ruimte voor vernieuwing
 • verhelderen
  verenigen
  ruimte voor vernieuwing

Mijn bijdrage

Mijn levenslange passie is een hartgerichte connectie met mensen, om een diepe verschuiving in bewustzijn mogelijk te maken. 
Om empowered te zijn op elk niveau van mens-zijn en volledig relaxt, heel, opgetild en gegrond te voelen.

Mijn bijdrage is het activeren van frequenties en vibraties die weerspiegelen wie je werkelijk bent.
Dit opent een compleet andere ervaring van je zelf en...je realiteit.
Dat is een natuurlijke shift, geen verandering of verbetering.

Door fijngevoelig waar te nemen kan ik bijdragen aan heldere afstemming van je persoonlijkheid, je ziel en de bron.

Waar helderheid komt, komt meer acceptatie en waar acceptatie komt, komt meer liefde.
Waar meer liefde is, is meer heelheid en waar meer heelheid is, is meer Zijn.
En waar Zijn is, straalt dat vanzelf uit op jouw omgeving.

 

Mijn werkwijze

Uit eigen ervaring weet ik dat het meer dan prettig is als er iemand aanwezig is die zonder oordeel is, een open luisterend oor biedt en ruimer zicht heeft.
Als alles aanwezig mag zijn, het diepste ‘JA' en het diepste ‘NEE’, het zwart en het wit…. álles.
Dat is een verademing en tegelijkertijd confronterend.

Vanuit een innerlijke bron laat ik me leiden. Er is geen methode of vooropgezet plan.
In het moment krijgt iedere ontmoeting diepte vanuit een magische en helende dimensie.

Waarheid, helderheid, eenvoud, autonomie en gelijkwaardigheid zijn voor mij sleutelwoorden.
Mijn werkwijze is gericht op het activeren hiervan, in groepsverband en individueel.

Clarity Call heeft hierin een essentiele plek.


 

CLARITY CALL 

When you have a sincere question, you yourself are the question. Your whole system longs for an answer. 

Clarity Call is the channeling through me of the answer that fits this type of question. It opens up the experience of a new frequency and gives an amazingly clear perspective on what first was a problem.
I am grateful to be a messenger of this clarity, truth and simplicity.

Clarity Call is given in English. Although it is not my mother tongue (I am Dutch), it is absolutely effortless. 

Clarity Call can take place online or in a physical meeting.
First we explore and formulate the true question together. Then I write the answer that is given from Source. I read this answer to you and explain the answer where necessary.
You will receive this handwritten text by email or WhatsApp.

"I am very grateful to Agnes for listening to the voice of clarity.
Clarity Call helped me find the right direction at a very critical time in my inner search. 
I read the texts I received through Agnes very often because they guide me to the simplicity within myself in a very direct and clear way.

Highly recommended for anyone who wants to drink clear water straight from the source."
Sven Goedbloed

"Clarity Call is a great gift to yourself. Agnes has the ability to receive and pass on in a very pure way. 
The text that was meant for me was personal, loving, crystal clear and immediately touching.
I received exactly what I needed."
Paola de Noord

CLARITY CALL

Wanneer je een oprechte vraag hebt, ben je zelf de vraag. Je hele systeem verlangt naar een antwoord. 

Clarity Call is het via mij channellen van het antwoord dat bij dit soort vragen past. Het opent de ervaring van een nieuwe frequentie en geeft een verbluffend helder perspectief op wat eerst een probleem was. Ik ben dankbaar dat ik boodschapper kan zijn van deze helderheid, waarheid en eenvoud.

Clarity Call wordt gegeven in het Engels. Ofschoon het niet mijn moedertaal is, verloopt dit absoluut moeiteloos. 

Clarity Call kan online plaatsvinden of in een fysieke ontmoeting.
Eerst onderzoeken en formuleren we samen de werkelijke vraag. Dan schrijf ik het antwoord dat vanuit de Bron wordt gegeven. Ik lees dit antwoord aan je voor en licht het antwoord toe waar nodig.
Deze handgeschreven tekst ontvang je per mail of WhatsApp.

"Ik ben Agnes heel dankbaar dat ze luistert naar de stem van de helderheid.
Clarity Call heeft mij op een zeer kritiek moment van mijn innerlijke zoektocht geholpen om de juiste richting te vinden.
Ik lees de teksten die ik via Agnes ontvangen heb heel vaak door omdat ze me op een heel directe en heldere manier gidsen naar de eenvoud in mijzelf.

Een absolute aanrader voor iedereen die helder water direct uit de bron wil drinken."
Sven Goedbloed

"Clarity Call is een groot geschenk aan jezelf. Agnes heeft het vermogen om heel zuiver te ontvangen en door te geven. 
De tekst die voor mij was bestemd was persoonlijk, liefdevol, glashelder en meteen raak.
Ik kreeg precies wat ik nodig had."
Paola de Noord

duration / duur:

maximaal 1 1/2 uur    /    up to 1 1/2 hour

cost / kosten:

€165,- 

information / informatie:
contact@agnesmertens.nl
0031649771343

 

 

 

                    HOME IS THE PATH WE ALL WALK

 

Jaartraject Levend Weten 2021 / 2022

When you only focus on the ball, you miss the game.
The ball makes the game running. That is the job of the ball. It cannot help it.
Look at the GAME, regardless where the ball is.

Het leven is één groot fascinerend SPEL.
We zullen de BAL, het SPEL en de SPELER onderzoeken.

Levend Weten is een aanwezige innerlijke bron. Soms is deze wijze leidraad ondergesneeuwd.

De jaar-reis is gericht op het vrij kunnen en durven leven vanuit Levend Weten.
En op het activeren van het (co-)creator zijn.

Iedere bijeenkomst is een magische en waarachtige ontmoeting met jezelf en elkaar.
WELKOM.

"In het moment is er de grootst mogelijke wijsheid en humor aanwezig.
Het is magisch en vervullend.
Levend Weten maakt mij meer mens, met een diepe liefde voor mezelf en het Leven.
Dank je wel Agnes voor de groeiruimte."
Inge Meuleman

wanneer:

10 maal 1 vrijdag in de maand van 10.00 uur tot ±16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur

data 2021/ 2022:

29 Oktober, 26 November, 17 December 2021,
21 Januari, 18 Februari, 18 Maart, 15 April, 13 Mei, 10 Juni en 8 Juli 2022

intake:

vooraf kan een intake-/ kennismakingsgesprek plaatsvinden, kosten €50.00

kosten:

jaarprijs €1500.00 (10 maal €150.00  BTW vrijgesteld) inbegrepen 1 Clarity Call per deelnemer

locatie:

Klein Daatselaar, Hessenweg 138, 3791 PL Achterveld

voor intake, inschrijving en/of uitgebreidere informatie:
contact@agnesmertens.nl
06-49771343

 

 

                     

                         WHEN LOVE SERVES ME

                         IT SERVES THE WHOLE

 

Individuele training

PRESENCE
volledig aanwezig zijn
is onze grootste bijdrage

Soms heb je even een steuntje in de rug nodig.
Dan is het behulpzaam om een gids te hebben die naast je loopt.
En die ziet wie je werkelijk bent en waar je jezelf terughoudt. 

In de sessies gaan we samen op avontuur.
Ik gids je naar de kunst van niet-doen, niet-weten en niet-willen.
Maar ook naar het ontdekken van je krachten en tegenkrachten.
En naar het vertrouwen dat nodig is om je te openen.

Ik begeleid je naar het innemen van je krachtplek die in je essentie besloten ligt.

De hulp die ik bied is zowel mentaal, fysiek en emotioneel maar vooral energetisch en spiritueel. 

De shift is altijd verrassend en werkt helend.

duur:

een sessie duurt maximaal 2 uur

kosten:  

€150.00 per keer

locatie:  

Klein Daatselaar, Hessenweg 138, 3791 PL Achterveld

voor intake, inschrijving en/of uitgebreidere informatie:
contact@agnesmertens.nl
06-49771343

Over mij   

Ik hou van mensen en hun levensverhaal. Het maakt me blij als ik kan helpen ‘tevoorschijn te komen’. Om voorbij het verhaal en je biografie te komen en je ware zelf te zijn.

Sinds 1987 ben ik werkzaam geweest als spiritueel coach, docent en trainer. 
Hiervoor rondde ik mijn universitaire studie Andragogiek af met de eindscriptie 'Psycho-Spirituele Hulpverlening'.

In ontmoetingen én in mezelf ben ik op zoek gegaan naar kennis en ervaringen van compleet mens-zijn. Dit leidde al vroeg in mijn leven tot contact met geestelijke dimensies.  
Spirituele leermeesters die ik tegenkwam verrijkten mijn inzichten.

Aan dit proces komt geen einde. Sterker nog, ik ervaar dat het bewustzijnsproces en de bijbehorende frequenties momenteel qua intensiteit sterk toenemen.

Ieders volwaardige aandeel hierin is gewenst.

Ik ben blij met mijn huidige aandeel en rol hierin: activator van bewustzijn en vibraties.
En dankbaar voor Clarity Call in mijn leven. De impact van deze helderheid en waarheid is levensveranderend. 

Ik hoop je te ontmoeten. Je bent welkom!

Contact

Agnes Mertens

Hessenweg 138
3791 PL Achterveld
06 4977 1343
contact@agnesmertens.nl

 

algemene voorwaarden

Contact formulier

Velden met * heb ik nodig om te kunnen reageren